התוועדות ש"פ תשא, ח"י אדר תשכ"ט
 
יוצא לאור לש"פ תשא, ט"ז אדר
מאמר ד"ה וקבל היהודים תשל"ה
 
יוצא לאור לחג הפורים
חלק שני מהתוועדות פורים תש"ל
 
יוצא לאור לש"פ תצוה, ט' אדר
חלק ראשון מהתוועדות פורים תש"ל
 
יוצא לאור לש"פ תרומה, ב' אדר
מאמר ד"ה ויקחו לי תרומה תשל"ה
 
יוצא לאור ליום ההילולא כ"ב שבט
התוועדות ש"פ משפטים, פ' שקלים תשכ"ט
 
יוצא לאור לש"פ משפטים, מבה"ח שבט
788 Eastern Parkway, Suite 408, Brooklyn, N.Y. 11213
Tel. (718) 604-2610
E-mail: info@lahak.org
לכל המעוניינים לקבל את הנדפס מידי שבוע באי-מייל מתבקשים לשלוח בקשה לכתובתנו: info@lahak.org