משיחות ש"פ האזינו, תשכ"ט
 
יוצא לאור לש"פ תצא
חלק רביעי מהתוועדות כ"ף מנחם-אב, תשכ"ט
 
יוצא לאור לש"פ שופטים
חלק שלישי מהתוועדות כ"ף מנחם-אב, תשכ"ט
 
יוצא לאור לש"פ ראה, מבה"ח אלול
חלק שני מהתוועדות כ"ף מנחם-אב, תשכ"ט
 
יוצא לאור לש"פ עקב, כ"ף מנחם-אב
חלק ראשון מהתוועדות כ"ף מנחם-אב, תשכ"ט
 
יוצא לאור לש"פ ואתחנן, י"ג מנחם-אב
788 Eastern Parkway, Suite 408, Brooklyn, N.Y. 11213
Tel. (718) 604-2610
E-mail: info@lahak.org
לכל המעוניינים לקבל את הנדפס מידי שבוע באי-מייל מתבקשים לשלוח בקשה לכתובתנו: info@lahak.org