חלק חמישי מהתוועדות י"ג תמוז, תשכ"ט
 
יוצא לאור לש"פ דברים
חלק רביעי מהתוועדות י"ג תמוז, תשכ"ט
 
יוצא לאור לש"פ מסעי
חלק שלישי מהתוועדות י"ג תמוז, תשכ"ט
 
יוצא לאור לש"פ מטות, כ"א תמוז
חלק שני מהתוועדות י"ג תמוז, תשכ"ט
 
יוצא לאור לש"פ פינחס, י"ד תמוז
חלק ראשון מהתוועדות י"ג תמוז, תשכ"ט
 
יוצא לאור לש"פ בלק, ז' תמוז
ד"ה השם נפשינו והדרן על מסכת ברכות, תשל"ד
 
יוצא לאור ליום ההילולא העשרים - ג' תמוז
788 Eastern Parkway, Suite 408, Brooklyn, N.Y. 11213
Tel. (718) 604-2610
E-mail: info@lahak.org
לכל המעוניינים לקבל את הנדפס מידי שבוע באי-מייל מתבקשים לשלוח בקשה לכתובתנו: info@lahak.org