חלק רביעי מהתוועדות אחרון של פסח, תשכ"ט
 
יוצא לאור לש"פ שמיני, מבה"ח אייר
חלק שלישי מהתוועדות אחרון של פסח, תשכ"ט
 
יוצא לאור לימים אחרונים דחג הפסח
חלק שני מהתוועדות אחרון של פסח, תשכ"ט
 
יוצא לאור לשבת חול המועד פסח
חלק ראשון מהתוועדות אחרון של פסח, תשכ"ט
 
יוצא לאור לימים ראשונים דחג הפסח
חלק שני מהתוועדות ליל ב' דחה"פ, תשכ"ט
 
יוצא לאור לש"פ אחרי, י"ב ניסן
חלק ראשון מהתוועדות ליל ב' דחה"פ, תשכ"ט
 
יוצא לאור לש"פ טהרה, ה' ניסן
788 Eastern Parkway, Suite 408, Brooklyn, N.Y. 11213
Tel. (718) 604-2610
E-mail: info@lahak.org
לכל המעוניינים לקבל את הנדפס מידי שבוע באי-מייל מתבקשים לשלוח בקשה לכתובתנו: info@lahak.org