חלק ראשון מהתוועדות אחרון של פסח תש"ל
 
יוצא לאור לימים ראשונים דחג הפסח
מאמר ד"ה ובראשי חדשיכם תשל"ה
 
יוצא לאור ליום הבהיר י"א ניסן
קונטרס בר מצוה - תשכ"ח
 
יוצא לאור במלאות מאה שנה לבר מצוה
התוועדות ש"פ צו, שבת הגדול התשכ"ט
 
יוצא לאור לש"פ צו, שבת הגדול
התוועדות ש"פ ויקרא תש"ל
 
יוצא לאור לש"פ ויקרא, ר"ח ניסן
חלק שלישי מהתוועדות פורים תש"ל
 
יוצא לאור לש"פ ויקהל-פקודי
788 Eastern Parkway, Suite 408, Brooklyn, N.Y. 11213
Tel. (718) 604-2610
E-mail: info@lahak.org
לכל המעוניינים לקבל את הנדפס מידי שבוע באי-מייל מתבקשים לשלוח בקשה לכתובתנו: info@lahak.org