חלק ראשון משיחת ש"פ וישב
 
יוצא לאור לש"פ ויצא, ז' כסלו
תדפיס מאגרות קודש
 
יוצא לאור לכינוס השלוחים העולמי
משיחת פורים תשכ"ז
 
יוצא לאור לש"פ תולדות - כינוס השלוחים
מאמרי ואברהם זקן תשל"ה
 
יוצא לאור לש"פ חיי שרה, כ"ב מרחשון
חלק רביעי מהתוועדות יום שמחת תורה תשכ"ט
 
יוצא לאור לש"פ וירא, ט"ו מרחשון
788 Eastern Parkway, Suite 408, Brooklyn, N.Y. 11213
Tel. (718) 604-2610
E-mail: info@lahak.org
לכל המעוניינים לקבל את הנדפס מידי שבוע באי-מייל מתבקשים לשלוח בקשה לכתובתנו: info@lahak.org