מאמרי חנוכה תשל"ה
 
יוצא לאור לש"פ ויגש, ה' טבת
התוועדות ש"פ מקץ תשכ"ט
 
יוצא לאור לש"פ מקץ, שבת חנוכה
חלק שני משיחת ש"פ וישב תשכ"ט
 
יוצא לאור לש"פ וישב, כ"ג כסלו
מאמר ד"ה פדה בשלום תשל"ה
 
יוצא לאור לש"פ וישלח, י"ד כסלו
חלק ראשון משיחת ש"פ וישב תשכ"ט
 
יוצא לאור לש"פ ויצא, ז' כסלו
788 Eastern Parkway, Suite 408, Brooklyn, N.Y. 11213
Tel. (718) 604-2610
E-mail: info@lahak.org
לכל המעוניינים לקבל את הנדפס מידי שבוע באי-מייל מתבקשים לשלוח בקשה לכתובתנו: info@lahak.org