חלק מהתוועדות ש"פ נשא, י"ד סיון, תשכ"ט
 
יוצא לאור לש"פ נשא
חלק שני מהתוועדות יום ב' דחג השבועות תשכ"ט
 
יוצא לאור לש"פ במדבר וחג השבועות
מאמר ד"ה בשעה שהקדימו תשל"ה
 
יוצא לאור לחג השבועות
חלק ראשון מהתוועדות יום ב' דחג השבועות תשכ"ט
 
יוצא לאור לש"פ בהר-בחוקותי
מאמר ד"ה להבין ענין רשב"י תשל"ה
 
יוצא לאור לל"ג בעומר
חלק חמישי מהתוועדות אחרון של פסח תש"ל
 
יוצא לאור לש"פ אמור
קונטרס בר מצוה - תשכ"ח
 
יוצא לאור במלאות מאה שנה לבר מצוה
788 Eastern Parkway, Suite 408, Brooklyn, N.Y. 11213
Tel. (718) 604-2610
E-mail: info@lahak.org
לכל המעוניינים לקבל את הנדפס מידי שבוע באי-מייל מתבקשים לשלוח בקשה לכתובתנו: info@lahak.org