חלק שלישי מהתוועדות יום שמחת תורה תשכ"ט
 
יוצא לאור לש"פ לך לך, ח' מרחשון
חלק שני מהתוועדות יום שמחת תורה תשכ"ט
 
יוצא לאור לש"פ נח, בדר"ח מרחשון
התוועדות ליל שמחת תורה תשכ"ט
 
יוצא לאור לשמיני עצרת ושמחת תורה
מאמר ולקחתם לכם, י"ג תשרי תשל"ה
 
יוצא לאור לחג הסוכות
התוועדות יום ב' דחג הסוכות תשכ"ט
 
יוצא לאור לחג הסוכות
788 Eastern Parkway, Suite 408, Brooklyn, N.Y. 11213
Tel. (718) 604-2610
E-mail: info@lahak.org
לכל המעוניינים לקבל את הנדפס מידי שבוע באי-מייל מתבקשים לשלוח בקשה לכתובתנו: info@lahak.org