התוועדות ש"פ שמיני, מבה"ח אייר, תשכ"ט
 
יוצא לאור לש"פ שמיני
חלק שני מהתוועדות אחרון של פסח תש"ל
 
יוצא לאור לימים אחרונים דחג הפסח
חלק ראשון מהתוועדות אחרון של פסח תש"ל
 
יוצא לאור לימים ראשונים דחג הפסח
מאמר ד"ה ובראשי חדשיכם תשל"ה
 
יוצא לאור ליום הבהיר י"א ניסן
קונטרס בר מצוה - תשכ"ח
 
יוצא לאור במלאות מאה שנה לבר מצוה
התוועדות ש"פ צו, שבת הגדול תשכ"ט
 
יוצא לאור לש"פ צו, שבת הגדול
788 Eastern Parkway, Suite 408, Brooklyn, N.Y. 11213
Tel. (718) 604-2610
E-mail: info@lahak.org
לכל המעוניינים לקבל את הנדפס מידי שבוע באי-מייל מתבקשים לשלוח בקשה לכתובתנו: info@lahak.org