התוועדות ש"פ נצבים וילך תשכ"ט
 
יוצא לאור לש"פ נצבים וילך, כ"ה אלול
מאמר ד"ה אני לדודי, ח"י אלול תשל"ד
 
יוצא לאור לש"פ תבוא, ח"י אלול
ג' דסליחות, תשכ"ט
 
יוצא לאור לש"פ תבוא, ח"י אלול
משיחות ש"פ האזינו, תשכ"ט
 
יוצא לאור לש"פ תצא
חלק רביעי מהתוועדות כ"ף מנחם-אב, תשכ"ט
 
יוצא לאור לש"פ שופטים
חלק שלישי מהתוועדות כ"ף מנחם-אב, תשכ"ט
 
יוצא לאור לש"פ ראה, מבה"ח אלול
788 Eastern Parkway, Suite 408, Brooklyn, N.Y. 11213
Tel. (718) 604-2610
E-mail: info@lahak.org
לכל המעוניינים לקבל את הנדפס מידי שבוע באי-מייל מתבקשים לשלוח בקשה לכתובתנו: info@lahak.org