שםיוםחודששנה
רשימות - חוברת מה  סיון 
רשימות - חוברת קמז (ב)  סיון 
רשימות - חוברת קמז (ג)  סיון 
רשימות - חוברת קמז (ד)  סיון 
רשימות - חוברת נז  סיוןתרצ"ב
(א) תורת מנחם התוועדויות ה'תש"י חלק א - ראש חודש סיון, ה'שי"ת אסיוןתש"י
(ג) תורת מנחם התוועדויות ה'תשי"א חלק ב - שיחת ר"ח סיון ה'תשי"א לאחר מנחה אסיוןתשי"א
(ח) תורת מנחם התוועדויות ה'תשי"ג חלק ב - ר"ד ליל ר"ח סיון תשי"ג אחר ערבית אסיוןתשי"ג
(ח) תורת מנחם התוועדויות ה'תשי"ג חלק ב - ר"ד ליל ר"ח סיון תשי"ג אחר ערבית בחדרו אסיוןתשי"ג
(כב) תורת מנחם התוועדויות ה'תשי"ח חלק ב - שיחה לאגודת נשי ובנות חב"ד בחדרו אסיוןתשח"י
(לג) תורת מנחם התוועדויות ה'תשכ"ב חלק ב - שיחת ר"ח סיון ה'תשכ"ב לת' ישיבת אחי תמימים בוסטון אסיוןתשכ"ב
(מ) תורת מנחם התוועדויות ה'תשכ"ד חלק ג - מברק – לחג השבועות דסיוןתשכ"ד
(ג) תורת מנחם התוועדויות ה'תשי"א חלק ב - מברק לקראת חה"ש ה'תשי"א הסיוןתשי"א
(ג) תורת מנחם התוועדויות ה'תשי"א חלק ב - ר"ד ש"פ במדבר עחה"ש ה'תשי"א הסיוןתשי"א
(ה) תורת מנחם התוועדויות ה'תשי"ב חלק ב - ערב חג השבועות בחדרו הק' הסיוןתשי"ב
(ה) תורת מנחם התוועדויות ה'תשי"ב חלק ב - מברק לקראת חג השבועות ה הסיוןתשי"ב
(יב) תורת מנחם התוועדויות ה'תשי"ד חלק ג - מברק לקראת שבועות הסיוןתשי"ד
(יד) תורת מנחם התוועדויות ה'תשט"ו חלק ב - ליל ערב שבועות בחדרו הסיוןתשט"ו
(יד) תורת מנחם התוועדויות ה'תשט"ו חלק ב - נוסח המברק לקראת חג השבועות הסיוןתשט"ו
(טז) תורת מנחם התוועדויות ה'תשט"ז חלק ב - ליל ערב שבועות לאחר מעריב בחדרו הסיוןתשט"ז
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
788 Eastern Parkway, Suite 408, Brooklyn, N.Y. 11213
Tel. (718) 604-2610
E-mail: info@lahak.org
לכל המעוניינים לקבל את הנדפס מידי שבוע באי-מייל מתבקשים לשלוח בקשה לכתובתנו: info@lahak.org